[:nl]Werkwijze[:en]Practice[:]

[:nl]In Bangalore, India, helpt Toe to Heart een aantal kansarme kinderen op de volgende manier:

P1070108 (2)

  • met financiële ondersteuning bij het volgen van gecertificeerd, Engelstalig onderwijs en het behalen van een afgeronde schoolopleiding;
  • met huiswerkbegeleiding bij een Nederlands – Indiaas echtpaar thuis;
  • met een liefdevolle omgeving die de kinderen een positieve impuls geeft.

De Nederlandse Thomas en zijn Indiase vrouw Lalitha, de initiatiefnemers van dit project, stellen hun huis voor en na schooltijd open voor deze kinderen. Die maken daar hun huiswerk, helpen elkaar, vieren verjaar- en feestdagen en kunnen bij Thomas en Lalitha terecht met grote en kleine problemen. Voor hun schoolgeld, boeken en uniformen wordt gezorgd. Ook krijgen de kinderen, mits de financiën dit toelaten, tweemaal per jaar een zinvol cadeau in de vorm van kleding of schoolmaterialen. Dankzij de achtergrond van Lalitha, zij is verpleegkundige, is het mogelijk om medisch toezicht te bieden. Vrijwilligers ter plekke ondersteunen Thomas en Lalitha regelmatig bij de opvang van de kinderen.

Het gehele opleidingstraject loopt vanaf het moment dat een kind tot het project toetreedt tot het afronden van de middelbare schoolopleiding, eventueel gevolgd door twee jaar college; dit hangt af van de intellectuele mogelijkheden en de wensen van het kind. De hulp loopt door tot uiterlijk een jaar of achttien, negentien. Voor een universitaire opleiding zijn de kinderen op zichzelf aangewezen, maar ze hebben dan een prima basis.

Op dit moment zijn er in bovenstaand traject ongeveer tien kinderen van uiteenlopende leeftijd onderweg naar een afgeronde schoolopleiding – op de subpagina “Kinderen” kunt u nader met hen kennismaken. Daar ziet u ook een aantal kinderen, dat dit project in de afgelopen twaalf jaar met goed gevolg heeft verlaten, en een aantal kinderen, dat staat te trappelen om deze kans op een schoolopleiding óók te krijgen.

De Stichting Toe to Heart Nederland streeft ernaar jaarlijks voor de financiële steun zorg te dragen in de vorm van schoolgelden, boeken en schooluniformen. Alle donaties worden in de studiefondsen voor de kinderen gestort , er blijft niets aan de strijkstok hangen.[:en]In Bangalore, India, Toe to Heart supports a group of underpriviliged children as follows:P1070108 (2)

* by giving financial support enabling them to attend certified classes in English as well as to graduate

* by supervising while doing their homework at Thomas’ and Lalitha’s place

* by providing a loving and caring environment thus stimulating the children

Dutchman Thomas and his Indian wife Lalitha, initiators of this project, open their home to these children before and after school. The children do their homework, help each other, celebrate birthdays and holidays and can rely on Thomas and Lalitha for listening to their greater and smaller problems.

School fees, books and uniforms are provided for. In addition twice a year the children will receive a usefull present like clothing or school materials, depending on financial possibilities. Thanks to Lalitha with her background as a trained nurse medical supervision is available.

Local volunteers will regularly help Thomas and Lalitha supporting the children.

For a child the entire training program runs from joining the project until finishing high school, possibly followed by two years of college; the latter depending on the intellectual capabilities and aspirations of the child. Support continues until the age of eighteen or nineteen. For a university education the children are depending on their own initiatives, but by then they do have an excellent basis to do so.

In abovementioned project currently about ten children of various ages are working towards a completed high school or college education – please look at the subpage “Our children” for more details. There you can “meet” at least eight children who have succesfully completed their schooling in the last twelve years of the Toe to Heart project, as well as a group of children that is eager to participate in this project too – they would also like to get a break for good education.

Toe to Heart Netherlands Foundation strives to provide the yearly financial support that is needed for school fees, books and uniforms. All donations end up in the children’s scholarship funds, nothing sticks to the fingers.[:]