[:nl]Ontstaan[:en]Start[:]

[:nl]Ontstaan en motto Toe to Heart

De ontstaansgeschiedenis van Toe to Heart is éigenlijk een liefdesgeschiedenis. Thomas van Berckel moest in 2003 India afreizen om als internationaal fondswerver daar een aantal projecten van de Internationale Arkgemeenschappen, voor mensen met een verstandelijke handicap, te inventariseren.

20140710ToetoHeart0199 (2)

Als Thomas zijn teennagel breekt op MG Road in Bangalore, wordt deze verzorgd door de verpleegkundige Lalitha. Zij verzorgt niet alleen zijn teen maar raakt ook zijn hart. De twee besluiten te trouwen en Thomas gaat in India wonen. Dochter Eva wordt geboren.

Via zijn schoonzus komt Thomas in aanraking met de St Pauls school. Deze school heeft veelal leerlingen uit de lagere middenklasse, maar er zitten ook kinderen van armere ouders die graag een betere toekomst voor hun getalenteerde kinderen willen. Het onderwijs op de gratis overheidsscholen in India is namelijk bedroevend slecht.

De ouders van een aantal kinderen waren echter om verschillende redenen niet in staat de schoolkosten van hun kinderen te voldoen. Kinderen mogen in dat geval wel aanwezig zijn op school, maar krijgen geen uniform en mogen ook geen examens doen. Dat betekent dat deze kinderen ook niet over kunnen gaan naar een hoger leerjaar, geen diploma kunnen halen en dat hun toekomst zeer onzeker is.

Thomas en Lalitha hebben zich het lot van deze kinderen aangetrokken. Na de startfase, waarin vooral naschoolse opvang werd geboden, is Toe to Heart in 2004 verder gegaan met een vaste groep kinderen uit een achterstandswijk in Bangalore. Voor deze kinderen staan zij garant voor het schoolgeld en de bijkomende kosten zoals uniformen en boeken. Daarnaast bieden Thomas en Lalitha deze kinderen de gelegenheid een ‘extended family’ met elkaar te vormen. Daarin wordt samen gelachen, gespeeld, huiswerk gemaakt én intensief contact gelegd met lotgenoten. Ze inspireren en helpen elkaar.

P1070011 (3)

Het succes van deze formule is na ruim tien jaar duidelijk aangetoond. Lag de ambitie in het begin van het project bij een afgeronde middelbare schoolcarrière voor zo veel mogelijk kinderen, inmiddels zijn de ambities verhoogd en hebben enkele van de oudste, zeer getalenteerde kinderen ook een tweejarig college gevolgd of zijn ze daar nu mee bezig. Dit goede voorbeeld stimuleert de dromen en wensen van de jongere kinderen.

Thomas en Lalitha brengen het motto van Toe to Heart in de praktijk: “Onze kinderen beschermen en ze de kans geven te groeien. Positieve aandacht (hart) en een beetje materie (teen) is voldoende. De rest doen ze liever zelf”.

[:en]Start and motto of Toe to Heart

Toe to Heart in fact starts as a love story.
In 2003 Thomas van Berckel travelled to India as an international fundraiser for L’Arche International to get acquainted to some projects of the l’Arche communities in Kolkata, Chennai, Kerala and Bangalore.

20140710ToetoHeart0199 (2)When Thomas injures a toe on Mahatma Gandhi Road in Bangalore a nurse called Lalitha takes care of him. She doesn’t only take care of the toe but also touches his heart. The two decide to get married and Thomas takes up residence in Bangalore. A daughter, Eva is born.

Through Lalitha’s sister, a teacher by profession, Thomas gets in contact with the St Paul’s School. Most students are from lower middle-class families, but there are also children of poorer families who dream of a better future. Unfortunately, education at the free Indian government schools is too often below par.

The parent(s) of a number of children cannot, for different reasons, pay the school fees of their children anymore. In those cases children are allowed in school, but don’t get any uniforms and cannot participate in examinations. As a consequence these children cannot pass and go to the next class, cannot graduate. Their future is uncertain.

Seeing all of this Thomas and Lalitha felt that they should in some way help these children in need. They started organizing “after school activities” and from 2004 on Toe to Heart took in a fixed group of 15 children from an underprivileged neighborhood in Bangalore. Thomas and Lalitha guarantee these motivated and talented children that school fees and additional school costs like books and uniforms will be taken care of.

In addition to this Thomas and Lalitha give these children the opportunity to become each other’s “extended family”, a place where they can laugh and play, do their home work and above all learn and feel the sense of belonging. They inspire and help each other.

P1070011 (3)

After 10 years the success of this concept is evident. Initially the goal was to help as many children as possible to finish high school. Meanwhile there are more ambitious plans: some of the older, very talented children with the help of Toe to Heart have started or already have completed PU1 and PU2. Thus they serve as an example for the younger ones and inspire them to strive for more.

This is how it started, read elsewhere on the website about our future plans

Thomas and Lalitha live the Toe to Heart motto in everyday practice:

“To protect our children and give them the chance to grow. A little bit positive attention (heart) and a little bit material aid (toe) is sufficient. The rest they prefer to do themselves”  [:]