Doneer

Toe to Heart had uw financiële steun nodig!

Jarenlang hebben donateurs een wezenlijke bijdrage geleverd aan de toekomst van de kinderen van het huidige project in India. Dit geld komt volledig ten goede aan het project in India, er blijft in Nederland niets aan de strijkstok hangen. Uw geld wordt besteed aan schoolgeld, schoolboeken, schooluniformen en naschoolse opvang, de ingrediënten om de kinderen in Bangalore op een goede toekomst voor te bereiden.

ANBILLOGO2
Klik op het bovenstaande logo als u onze inschrijving bij de belastingdienst wilt controleren. Gebruik de zoekterm : Toe to Heart .

Inmiddels hebben we voldoende geld in kas om het huidige project af te kunnen maken. De kinderen in Bangalore zijn hier enorm mee geholpen!

Donaties voor dit project zijn nu niet meer nodig. Mocht u toch nog willen schenken, dan kan dat nog steeds op onderstaand bankrekeningnummer:

NL64 ABNA 0444 440 410 t.n.v. Toe to Heart Nederland

Bic: ABNANL2A

IMG_9338 (3)

Toe to Heart Nederland is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Hierdoor kunt u als donateur de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Voor meer informatie klik hier  www.belastingdienst.nl