[:nl]Doneer[:en]Donate[:]

[:nl]Toe to Heart heeft uw financiële steun nodig!

Jarenlang hebben donateurs een wezenlijke bijdrage geleverd aan de toekomst van kinderen.

ANBILLOGO2
Klik op het bovenstaande logo als u onze inschrijving bij de belastingdienst wilt controleren. Gebruik de zoekterm : Toe to Heart .

Donaties zijn mogelijk via onderstaand bankrekeningnummer:

NL64 ABNA 0444 440 410 t.n.v. Toe to Heart Nederland

Bic: ABNANL2A

IMG_9338 (3)

TTH Nederland is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donaties rechtstreeks aan India zie de info op de Engelstalige website.

Hierdoor kunt u als donateur de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Voor meer informatie klik hier  www.belastingdienst.nl

[:en]Donations

Toe to Heart needs your financial support. For years, numerous sponsors have made significant contributions to the future of the children. For donations please use this bank account:

NL 64 ABNA 0444 4404 10 Toe to Heart the Netherlands

Bic/ SWIFT: ABNANL2A

Toe to Heart Nederland has an ANBI-certificate. This is a certificate for non-profit NGO’s issued and checked by the Dutch tax authorities.

It allows your donation to be tax deductible if you are a tax paying citizen in Holland.

Toe to Heart Trust Bangalore is registered under 80G and 12A and also permanently under FCRA.

  • For donations from within India or from abroad to please use the account numbers of: 

TOE TO HEART TRUST BANGALORE INDIA.

  •  For donations from India use:
  •  For donations from outside India use FCRA ACCOUNT:

Thank you for your donation!

[:]