Donateurs

Het onderwijsproject in Bangalore van Toe to Heart is altijd volledig afhankelijk geweest  van de welwillendheid van donateurs. Wim Koevermans 2015 (2)

In de beginjaren kwamen de donaties vooral uit de directe omgeving van Thomas en Lalitha: van vrienden en familie. Naarmate de groep kinderen zich uitbreidde, moest er actief worden gezocht naar een grotere groep donateurs. Deze werd ook gevonden binnen de netwerken van diverse bestuursleden en bekenden. 

De donaties waren meestal incidenteel van aard. Een enkeling tekende een ANBI-gebonden verklaring om gedurende vijf jaar een bepaald bedrag te schenken en een aantal trouwe donateurs maakte maandelijks een vast bedrag over. Ook lukte het ons enkele kindgebonden donateurs te verwerven: deze committeerden zich voor minimaal één schooljaar  en sommige ook voor langere tijd aan een kind, en continuering van de financiële steun was daardoor gewaarborgd. Denk hierbij aan een groep vrienden of collega’s, een fonds, stichting of een familie. Wij zijn blij geweest met élke donateur voor dit kleinschalige onderwijsproject! 

Voor het overige benodigde geld werden fondsen en organisaties aangeschreven en werden er van tijd tot tijd acties georganiseerd.

Op dit moment zijn wij in de gelukkige omstandigheden dat voor wat
betreft het sinds 2005 lopende onderwijsproject de financiële buffer een voortzetting van financiële steun voor de deelnemende kinderen waarborgt tot het einde van hun studietijd.

Dit betekent dat wij voor het huidige project geen donateurs meer aanschrijven en geen nieuwe geldschieters zullen benaderen.
Mocht er in de toekomst een nieuw project onder de vleugels van TTH vorm krijgen dan kunnen wij onze fondsenwervingsactiviteiten opnieuw activeren.

Toe to Heart heeft twee enthousiaste ambassadeurs die zich inzetten voor het goede doel. Gerard Cornielje, muzikant, heeft een paar keer belangeloos opgetreden en Wim Koevermans, oud voetbal-international en trainer, heeft geholpen met het aandragen van voetbal-gerelateerde items die geveild konden worden. Beiden brengen Toe to Heart indien nodig onder de aandacht van derden.