[:nl]Donateurs[:en]Donors[:]

[:nl]

Het onderwijsproject in Bangalore van Toe to Heart is altijd volledig afhankelijk geweest  van de welwillendheid van donateurs. Wim Koevermans 2015 (2)

In de beginjaren kwamen de donaties vooral uit de directe omgeving van Thomas en Lalitha: van vrienden en familie. Naarmate de groep kinderen zich uitbreidde, moest er actief worden gezocht naar een grotere groep donateurs. Deze werd ook gevonden binnen de netwerken van diverse bestuursleden en bekenden. 

De donaties waren meestal incidenteel van aard. Een enkeling tekende een ANBI-gebonden verklaring om gedurende vijf jaar een bepaald bedrag te schenken en een aantal trouwe donateurs maakte maandelijks een vast bedrag over. Ook lukte het ons enkele kindgebonden donateurs te verwerven: deze committeerden zich voor minimaal één schooljaar  en sommige ook voor langere tijd aan een kind, en continuering van de financiële steun was daardoor gewaarborgd. Denk hierbij aan een groep vrienden of collega’s, een fonds, stichting of een familie. Wij zijn blij geweest met élke donateur voor dit kleinschalige onderwijsproject! 

Voor het overige benodigde geld werden fondsen en organisaties aangeschreven en werden er van tijd tot tijd acties georganiseerd. Op dit moment zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat voor wat
betreft het sinds 2005 lopende onderwijsproject de financiële buffer een voortzetting van financiële steun voor de deelnemende kinderen waarborgt tot het einde van hun studietijd. 

Maar inmiddels krijgen nieuwe projecten onder de vleugels van TTH vorm. Zie daarvoor Doel – toetoheart Nieuwe donaties gaan daar naartoe.  

Toe to Heart heeft twee enthousiaste ambassadeurs die zich inzetten voor het goede doel. Gerard Cornielje, muzikant, heeft een paar keer belangeloos opgetreden en Wim Koevermans, oud voetbal-international en trainer, heeft geholpen met het aandragen van voetbal-gerelateerde items die geveild konden worden. Beiden brengen Toe to Heart indien nodig onder de aandacht van derden. 

[:en]Toe to Heart is completely depending on the benevolence of donors.Wim Koevermans 2015 (2)

In the first years donations mainly came from the inner circle of Thomas and Lalitha: friends and relatives. As the group of children steadily increased there was a need for an extended group of donors. More donors were found within the social networks of acquaintances and members of the board of the foundation in the Netherlands.

Most financial contributions are occasional in character. In a few cases someone signs a written agreement (in Dutch: ANBI-declaration) thus promising to donate a specific amount yearly for five years in a row (which is fiscally attractive in The Netherlands). Some regular donors contribute monthly. There are also groups of friends or colleagues, who together support a child. We welcome every donor!

But now new projects are taking shape under the auspices of TTH. See for that https://www.toetoheart.org/en/doel/

New donations go there.

On behalf of Toe to Heart two enthusiastic ambassadors put a lot of effort in this project. Gerard Cornielje, being a musician threw a couple of altruistic performances. Wim Koevermans, former football-international and trainer regularly provides football-related items for a public sale. Both of them seek the attention of third parties for the benefit of Toe to Heart.

We are continuously looking for new donors to support us in order to allow more children to participate in the project.

Click to see how you can support us.[:]