ANBI

[:nl]Stichting Toe to Heart Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent voor u dat zowel een eenmalige als een periodieke gift aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Bovendien is door deze erkenning de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Eenmalige giften

Voor eenmalige giften gelden een drempelbedrag en een maximumbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken, maar u mag niet meer aftrekken dan het maximumbedrag: 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn voor 100% van de Inkomstenbelasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. Er gelden wel een aantal voorwaarden:ANBILLOGO2

– de schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar geen enkele prestatie tegenover staan. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel.

– de schenker moet minstens achttien jaar zijn. 

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI? (belastingdienst.nl)

– als de schenker is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, is toestemming van de partner vereist.

– de periodieke gift eindigt bij overlijden.

De periodieke gift hoeft niet in een notariële akte te worden vastgelegd, een schenkingsovereenkomst is voldoende. Overweegt u een periodieke gift te verstrekken, neemt u dan contact met ons op via info@toetoheart.org .[:en]

ANBI is a certificate for non-profit NGO’s issued and checked by the Dutch tax authorities. This certification assures your donation to be well spend and accounted for by the dutch tax authorities.

For a tax paying citizen in Holland this type of donation is tax deductable.[:]