[:nl]Straks[:en]Future[:]

[:nl]
P1070067 (2)
Er zijn kinderen die nog geen financiële steun ontvangen van Toe to Heart. Wel hebben ze alvast de mogelijkheid gekregen om wat tijd door te brengen bij Thomas en Lalitha. Ze spelen mee met de bestaande groep. Ze maken hun huiswerk tegelijk met de anderen en zijn voor een paar uurtjes per dag verzekerd van aandacht, liefde en een veilige omgeving.

Om verschillende redenen is de voortzetting van de schoolcarrière van deze niet-ondersteunde kinderen onzeker. Door bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of werkloosheid van de kostwinner of doordat steun van een eerdere lokale sponsor wegvalt, dreigen ouders de schoolkosten niet meer te kunnen betalen.

Een kind in India dat geen schoolgeld kan betalen en geen uniform draagt, mag wel meeluisteren in de klas, maar kan geen examen doen. Dit kind zal dus het felbegeerde diploma niet kunnen behalen. Met zo’n diploma zou de toekomst er een stuk beter uitzien, en daarmee zouden ze ook nog verder kunnen studeren. 

Daar kunt u dus wat aan doen! Help deze nog-niet-ondersteunde kinderen door een bedrag te doneren aan de stichting Toe to Heart. We verzekeren u dat er niets aan de strijkstok zal blijven hangen. Het hele bedrag komt in het studiefonds terecht.

Help ons om nog meer kinderen een kans te geven op een betere toekomst. Een toekomst waarin zij trots kunnen zijn op zichzelf. En u op hen!

KNOP TOEN(2)  knop nu

 

[:en]P1070067 (2)

Some of our children do not get financial support from Toe to Heart yet. But they do get the opportunity to spend time with Thomas and Lalitha. They play and do their homework with the current group of children. A couple of hours a day they are assured of attention, love and a safe environment.

For various reasons the educational future of these not-supported children is at stake. Because of illness, death or unemployment of the breadwinner or for instance because the help of a local financial supporter has stopped, their parents no longer have sufficient funds to pay the school costs.

In India children that cannot pay school fee or school uniform, are only allowed to sit in on the lessons. They are not allowed to take the exams. Therefore they will not be able to obtain the so desired diploma. With such a diploma their future would look a lot brigher, and they could even consider to go to college as a next step.

This is where you could help them out!

Please help them by donating to the Toe to Heart Foundation. We assure you nothing will stick to the fingers and every penny will be used for educating of these children. Help us to support these children and give them hope for a better future. A future where they are proud of themselves. And you will be proud as well.

knop then  knop present[:]