Ontstaan

Ontstaan en motto Toe to Heart

 

De ontstaansgeschiedenis van Toe to Heart is éigenlijk een liefdesgeschiedenis. Thomas van Berckel besluit in 2003, na vrijwilligerswerk in Gouda en in Afrika, naar Bangalore in India af te reizen met het idee zijn krachten ook daar in te zetten voor de medemens.

20140710ToetoHeart0199 (2)

Als Thomas zijn teennagel breekt op MG Road, wordt deze verzorgd door de verpleegkundige Lalitha. Zij verzorgt niet alleen zijn teen maar raakt ook zijn hart. De twee besluiten te trouwen en Thomas gaat in India wonen. Dochter Eva wordt geboren.

Via zijn schoonzus komt Thomas in aanraking met de St Pauls school. Deze school heeft veelal leerlingen uit de lagere middenklasse, maar er zitten ook kinderen van armere ouders die graag een betere toekomst voor hun getalenteerde kinderen willen. Het onderwijs op de gratis overheidsscholen in India is namelijk bedroevend slecht.

De ouders van een aantal kinderen waren echter om verschillende redenen niet in staat de schoolkosten van hun kinderen te voldoen. Kinderen mogen in dat geval wel aanwezig zijn op school, maar krijgen geen uniform en mogen ook geen examens doen. Dat betekent dat deze kinderen ook niet over kunnen gaan naar een hoger leerjaar, geen diploma kunnen halen en dat hun toekomst zeer onzeker is.

Thomas en Lalitha hebben zich het lot van deze kinderen aangetrokken. Na de startfase, waarin vooral naschoolse opvang werd geboden, is Toe to Heart in 2004 verder gegaan met een vaste groep kinderen uit een achterstandswijk in Bangalore. Voor deze kinderen staan zij garant voor het schoolgeld en de bijkomende kosten zoals uniformen en boeken. Daarnaast bieden Thomas en Lalitha deze kinderen de gelegenheid een ‘extended family’ met elkaar te vormen. Daarin wordt samen gelachen, gespeeld, huiswerk gemaakt én intensief contact gelegd met lotgenoten. Ze inspireren en helpen elkaar.

P1070011 (3)

Het succes van deze formule is na ruim tien jaar duidelijk aangetoond. Lag de ambitie in het begin van het project bij een afgeronde middelbare schoolcarrière voor zo veel mogelijk kinderen, inmiddels zijn de ambities verhoogd en hebben enkele van de oudste, zeer getalenteerde kinderen ook een tweejarig college gevolgd of zijn ze daar nu mee bezig. Dit goede voorbeeld stimuleert de dromen en wensen van de jongere kinderen.

Thomas en Lalitha brengen het motto van Toe to Heart in de praktijk: “Onze kinderen beschermen en ze de kans geven te groeien. Positieve aandacht (hart) en een beetje materie (teen) is voldoende. De rest doen ze liever zelf”.