[:nl]Nu[:en]Present[:]

[:nl]                

 

Dit zijn kinderen die dankzij Toe to Heart iedere dag naar school kunnen gaan in Bangalore. Sommigen van hen komen al jaren na schooltijd, en soms ook daarvoor, bij Thomas en Lalitha. Ze voelen zich daar veilig, gewaardeerd, geholpen en geliefd. Een bijzondere situatie voor een kind uit een achterstandswijk in India.

Dankzij de donaties van mensen die begrijpen hoe belangrijk een schoolopleiding is voor ieder kind, kunnen zij naar school. Hun schoolgeld wordt betaald, hun uniform en schoolboeken worden bekostigd. Daarnaast worden ze geholpen met hun huiswerk, begeleid bij examens, er wordt geluisterd naar hun problemen en gelet op hun gezondheid. Een tweede thuis.

Sommige kinderen zijn verzekerd van financiële steun tot aan het eind van de opleiding. Dan is er geld gelabeld aan hun naam. Niet iedereen is zo bevoorrecht, er blijven altijd kinderen afhankelijk van de donaties die per jaar worden gedaan. Gelukkig is het tot nu toe altijd gelukt de hele groep kinderen door te laten stromen.

De kinderen zijn gelukkig, ze weten heel goed dat ze een bijzondere kans hebben gekregen en werken hard om deze jaren tot een goed einde te brengen. Dat maakt ons trots.

Wij helpen ze graag en hopen van harte dat u ook mee wilt helpen om steeds meer kinderen zo’n kans te geven. Klikt u hier voor de link naar een filmpje van onze kinderen in Bangalore.

.

KNOP TOEN(2) 

[:en]               

 

Thanks to Toe to Heart these children are able to attend school in Bangalore every day.

They attend the after school programm – sometimes they come in the morning as well- at Thomas and Lalitha’s place; some of them already for years. They feel safe, appreciated, supported and loved there. Quite a special situation for a child in an underprivileged area in India.

Thanks to donations of persons understanding the importance of education for a child they can attend school. School fees, books and uniforms are provided for. They get guidance while doing their homework and preparing for exams and they can share their worries with Thomas and Lalitha and with each other. Lalitha also supervises their health condition. It’s their second home.

Some of the children are assured of financial support during the course of their education. The money donated is linked to their name. Not everybody is as privileged as that – some children are dependent on donations Toe to Heart receives troughout the year. Fortunately up till now we were able to help all children of our group to continue their education.

The children are happy and they are very well aware of the chance given to them and strive to succeed. They are our pride and joy. Please click here to get a view of our children in Bangalore.

We are glad to help them and we sincerely hope that you too will support us in giving more children the opportunity to better their prospects.

knop then  [:]