Financiën

 

Stichting Toe to Heart Nederland stelt zich ten doel om de kinderen die nu in het project zijn opgenomen hun studie te laten afronden op kosten van de stichting. Het gaat daarbij om de middelbare school tot en met de 10e klas Standard en, indien gewenst, twee jaar pre-university of beroepsonderwijs. Dit is afhankelijk van de wensen en talenten van het kind. Daarnaast wordt de kinderen gedurende deze schooljaren een sociaal netwerk geboden op het dakterras in Bangalore, de naschoolse opvang. 

Een aantal donateurs heeft zich aan een kind verbonden. Dit wil zeggen dat de donateur voor een aantal jaren de toezegging heeft gedaan om de schoolkosten van één van de kinderen op zich te nemen. Niet alle kinderen hebben een vaste donateur. De kosten voor die kinderen worden betaald met diverse donaties die gedurende het jaar worden ontvangen. Op grond van onze meerjarenplanning kunnen we constateren dat wij erin geslaagd zijn de continuïteit voor de nu deelnemende kinderen te waarworgen met de financiële middelen die we nu tot onze beschikking hebben.

De schoolkosten variëren per schooljaar, hoe ouder het kind hoe hoger de kosten. Gemiddeld bedragen de jaarkosten € 800 per kind inclusief naschoolse opvang. Hiervan worden de schoolbijdragen, boeken, uniformen, schoenen en schooltassen betaald. Op feestdagen wordt een extraatje verzorgd voor de kinderen.

De jaarlijkse financiële verantwoording kunt u terugvinden in de jaarverslagen op deze site.

 

              

Jaarrekening 2019