[:nl]Financiën [:en]Financial[:]

[:nl]

Stichting Toe to Heart Nederland stelt zich ten doel om de kinderen die nu in het project zijn opgenomen hun studie te laten afronden op kosten van de stichting. Het gaat daarbij om de middelbare school tot en met de 10e klas Standard en, indien gewenst, twee jaar pre-university of beroepsonderwijs. Dit is afhankelijk van de wensen en talenten van het kind. Daarnaast wordt de kinderen gedurende deze schooljaren een sociaal netwerk geboden op het Dutch Roof dakterras in Bangalore, de naschoolse opvang. 

Een aantal donateurs heeft zich aan een kind verbonden. Dit wil zeggen dat de donateur voor een aantal jaren de toezegging heeft gedaan om de schoolkosten van één van de kinderen op zich te nemen. Niet alle kinderen hebben een vaste donateur. De kosten voor die kinderen worden betaald met diverse donaties die gedurende het jaar worden ontvangen. Op grond van onze meerjarenplanning kunnen we constateren dat wij erin geslaagd zijn, en momenteel is dat door Indiase donateurs gedekt door de reserves van Stichting Toe to Heart Nederland, de continuïteit voor de nu deelnemende kinderen te waarborgen. 

De schoolkosten variëren per schooljaar, hoe ouder het kind hoe hoger de kosten. Gemiddeld bedragen de jaarkosten € 800 per kind inclusief naschoolse opvang. Hiervan worden de schoolbijdragen, boeken, uniformen, schoenen en schooltassen betaald. Op feestdagen wordt een extraatje verzorgd voor de kinderen.

De jaarlijkse financiële verantwoording kunt u terugvinden in de jaarverslagen op deze site.

              

[:en] 

Stichting Toe to Heart Nederland sets itself the goal to enable  the children participating in our project to finish their study at the expense of the foundation.  They go to high school up to and including 10th grade standard. When a child wants to study more, we pay for 2 years pre-university or vocational education. In addition the children are offered a social network. This after-school care takes place on the Dutch roof-terrace in Bangelore. To be able to realize this financially we use our financial reserves and the support of our loyal donors. But we also need new donors.

A few of our donors have made the commitment to pay the study costs of a child during a couple of years.  Not all the children have such a long-term donor. The costs of these children are paid with the donations that are received during the year. This project will finish around 2028 when the youngest child will have graduated. Meanwhile, as you can read elsewhere on this website we are busy developing other projects. 

The school costs vary per school year: the older the child the higher the costs.  The annual costs are on average 800 euro per child inclusive after school care.  Of this school fees, books, uniforms, shoes and schoolbags are paid. On public holidays a little extra is provided for the children.

The annual financial statement can be found in the annual reports on this site (in Dutch).

 [:]

Jaarrekening 2019