Donateurs

Toe to Heart is volledig afhankelijk van de welwillendheid van donateurs. Wim Koevermans 2015 (2)

In de beginjaren kwamen de donaties vooral uit de directe omgeving van Thomas en Lalitha: van vrienden en familie. Naarmate de groep kinderen zich uitbreidde, moest er actief worden gezocht naar een grotere groep donateurs. Deze werd ook gevonden binnen de netwerken van diverse bestuursleden en bekenden. 

De donaties zijn meestal incidenteel van aard. Een enkeling heeft een ANBI-gebonden verklaring getekend om gedurende vijf jaar een bepaald bedrag te schenken en een aantal trouwe donateurs maakt maandelijks een vast bedrag over. Ook zijn wij erin geslaagd enkele kindgebonden donateurs te verwerven: deze committeren zich voor minimaal één schooljaar  en sommige ook voor langere tijd aan een kind, en continuering van de financiële steun is dan gewaarborgd. Denk hierbij aan een groep vrienden of collega’s, een fonds, stichting of een familie. Wij zijn blij met élke donateur! 

Voor het overige benodigde geld worden fondsen en organisaties aangeschreven en worden er van tijd tot tijd acties georganiseerd. 

Toe to Heart heeft twee enthousiaste ambassadeurs die zich inzetten voor het goede doel. Gerard Cornielje, muzikant, heeft een paar keer belangeloos opgetreden en Wim Koevermans, oud voetbal-international en trainer, heeft geholpen met het aandragen van voetbal-gerelateerde items die geveild konden worden. Beiden brengen Toe to Heart onder de aandacht van derden. 

Doorlopend zijn wij op zoek naar nieuwe donateurs om zo meer kinderen toe te kunnen laten tot het project. 

Om te zien op welke manier u ons financieel kunt helpen, kunt u hier klikken.