Doel

Wat is het doel van Toe to Heart?

Toe To Heart helpt kinderen in India die door omstandigheden niet de gelegenheid krijgen goed onderwijs te volgen en ook thuis ondersteuning ontberen. Door ziekte, werkeloosheid en andere oorzaken hebben de ouders geen geld om structureel schoolgeld te betalen, boeken te kopen en uniformen aan te schaffen voor een goede Engelstalige middelbare school. Zonder die middelen mogen de kinderen alleen meeluisteren in de klas en mogen ze geen examens doen.

Daardoor is de weg naar goed Engelstalig vervolgonderwijs, en daarmee de weg naar een toekomst waarin ze kunnen ontsnappen aan de armoede, afgesloten.

Toe to Heart geeft die kinderen een zonniger toekomst.

Wij zijn u dankbaar voor uw hulp door de jaren heen.