Beleidsplan

Beleid

Goed onderwijs als sleutel tot de toekomst

Stichting Toe to Heart stelt zich tot doel om de kinderen die geselecteerd zijn voor dit onderwijsproject een kwalitatief goed Engelstalig onderwijsprogramma te bieden. Na het volgen van dit onderwijsprogramma zijn hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk beter dan met het reguliere onderwijs in de lokale taal.

Het onderwijsprogramma houdt in: gedegen onderwijs vanaf de instroom totdat Standard School wordt afgesloten met een diploma . Aansluitend wordt een getalenteerde jongere nog twee jaar Pre-University aangeboden, wat resulteert in een afgeronde opleiding met een prima toekomstperspectief.

Naast het kwalitatief goede onderwijs krijgen de kinderen via de Stichting Toe to Heart tevens naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding aangeboden, waardoor niet alleen hun schoolopleiding maar ook persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde een flinke steun in de rug krijgen.

Stichting Toe to Heart NL neemt voor dit onderwijsproject de financiële verantwoordelijkheid op zich.

Uitgangspunt bij ons beleid is: een kind dat de kans krijgt aan dit project deel te nemen moet het hele traject kunnen doorlopen. Het financiële beleid behelst het bewaken van een gezonde verhouding tussen onze mogelijkheden en de kosten die gemaakt moeten worden. Onze financiële stabiliteit is afhankelijk van de bereidheid van onze donateurs om ons te steunen. Alleen als zij dit blijven doen, kunnen wij de opleiding van de kinderen bekostigen.

Wij voeren een actief donateur- en fondsenbeleid: voor een stevige basis en omdat we graag nieuwe kinderen aan het project mee laten doen. Een van de manieren om de financiële continuïteit te waarborgen, is om individuele personen, groepen personen en fondsen te interesseren voor financiële adoptie van een van “onze” kinderen. Dit is in een aantal gevallen gelukt, maar niet voor alle kinderen.

Het motto van Toe to Heart is en blijft: “Onze kinderen beschermen en ze de kans geven te groeien. Positieve aandacht (hart) en een beetje materie (teen) is voldoende. De rest doen ze liever zelf.”