Beleidsplan

Beleid

Goed onderwijs als sleutel tot de toekomst

Stichting Toe to Heart stelt zich tot doel om de kinderen die geselecteerd zijn voor dit onderwijsproject een kwalitatief goed Engelstalig onderwijsprogramma te bieden. Na het volgen van dit onderwijsprogramma zijn hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk beter dan met het reguliere onderwijs in de lokale taal.

Het onderwijsprogramma houdt in: gedegen onderwijs vanaf de instroom totdat Standard School wordt afgesloten met een diploma . Aansluitend wordt een getalenteerde jongere nog twee jaar Pre-University aangeboden, wat resulteert in een afgeronde opleiding met een prima toekomstperspectief.

Naast het kwalitatief goede onderwijs krijgen de kinderen via de Stichting Toe to Heart tevens naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding aangeboden, waardoor niet alleen hun schoolopleiding maar ook persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde een flinke steun in de rug krijgen.

Stichting Toe to Heart NL neemt voor dit onderwijsproject de financiële verantwoordelijkheid op zich.

Uitgangspunt bij ons beleid is: een kind dat de kans krijgt aan dit project deel te nemen moet het hele traject kunnen doorlopen. Het financiële beleid behelst het bewaken van een gezonde verhouding tussen onze mogelijkheden en de kosten die gemaakt moeten worden. Op grond van onze meerjarenplanning kunnen we constateren, dat wij erin zijn geslaagd de financiële continuïteit voor de nu deelnemende kinderen te waarborgen. Dit betekent dat wij onze donateurs verzoeken. hun bijdragen voor dit lopende project te stoppen, en daarnaast geen nieuwe fondsenwervingsactiviteiten zullen ontplooien.

Wij bedanken al onze donateurs voor hetgeen zij door de jaren heen aan dit project hebben bijgedragen.

Het motto van Toe to Heart is en blijft: “Onze kinderen beschermen en ze de kans geven te groeien. Positieve aandacht (hart) en een beetje materie (teen) is voldoende. De rest doen ze liever zelf.”